Бібліотека

 

Шкільна бібліотека – центр інформації  і популяризації книги, надійний  помічник учителів у навчанні та вихованні  учнів.

«З книги починається самовиховання, індивідуальне духовне життя».             

                                                                       В.О. Сухомлинський

 

Графік роботи: Бібліотека працює з 8.30 до 14.00

Видача літератури з 08.30 до 14.00

Вихідні: субота, неділя

 

 

    Шкільна бібліотека – інформаційний центр Сільцівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, складова частина виховної, культурної, освітньої діяльності школи. Роботу з збереження бібліотечного фонду веде Лупєнскіх Інна Олегівна.

    Головна мета бібліотеки – виховання гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої щодо свого громадянського обов’язку, відкритої для інтелектуального, фізичного, духовного, творчого розвитку.

    Бібліотека впроваджує в роботу активні форми – як групові, так і індивідуальні масові заходи, що сприяють розвитку читацьких інтересів, любові, популяризації української книги, вихованню навиків бережливості в відношенні до книги.

З метою поліпшення роботи щодо  збереження підручників та книг, виховання поваги до праці людей, які їх створюють, коригування читацьких інтересів школярів протягом останніх років триває  шкільний тур конкурсу “Живи, книго ”.

Пости бережливих  створено в більшості класів. Для того, щоб “потерпілим” книжкам була надана допомога, в бібліотеці працює  “Книжкова лікарня”. Бібліотекар надавала учням консультації, показувала, як потрібно ремонтувати книги. Як берегти книгу, як її читати, правильно користуватися нею, вчать пам’ятки, які розміщені у бібліотеці.

В бібліотеці систематично проводяться індивідуальні бесіди з учнями з метою вивчення їх читацьких запитів, проведені захисти читацьких формулярів, посвята в читачі “ Подорож в країну Всезнайки.”, презентації книг, конкурси малюнків “Моя улюблена казка”, конкурс на кращого оповідача власної казки, конкурс “Штурмани книжкових морів”, свято приурочене  Дню української писемності і мови.

Для пропаганди літератури оформлені книжкові виставки на різну тематику: “ Україно! Доки жити буду, доти відкриватиму тебе”, “Духовна скарбниця людських поколінь”, “Чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття”,”Книга – наш вірний друг і помічник. Бережімо її “.

У шкільній бібліотеці оформлені тематичні полички : “ Я – син краси і голубої мрії”, “Пам’ять не скресне”,  “ У вільну хвилину”.

    Протягом року бібліотекар підтримує тісні зв’язки з вчителями – предметниками, класними керівниками.

    У  школі  проводиться  робота  щодо  поповнення  бібліотеки  підручниками, художньою  та  методичною  літературою. Розподіл та використання  підручників  проводиться  пропорційно  до  кількості  учнів  у  класах. Забезпеченність  підручників  в 2014 році - 90 %. Всі  підручники,  які  використовуються,    мають  гриф  МОН,  застарілі  підручники  використовуються    за  потребою.  Підручники, які вийшли  з  використання  та  застарілі  за  змістом,  списані.   Бібліотечний фонд нараховує :

- художньої літератури-   1 789

- підручників – для учнів  1-4 класів – 303; для учнів 5-9 класів -  577        

- методичної  літератури  (власні у  навчальних  кабінетах) –  700

    Бібліотекар виступила ініціатором акції "Подаруй бібліотеці книжку", яку проводить вже десять років. Цей захід допомагає поповнювати фонд художньої літератури.

 

 

Правила користування бібліотекою

 

1. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотекою – це документ, що регламентує відносини користувача з бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів бібліотеки, права та обов’язки користувачів бібліотеки.

2. Порядок користування бібліотекою

2.1. Учні записуються до бібліотеки в індивідуальному порядку за списками,  вчителі та інші категорії дорослих користувачів – за паспортами.

2.2. На кожного користувача заповнюється читацький формуляр як документ, що підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів з фонду бібліотеки та їх повернення.

2.3. Під час запису до бібліотеки користувачі повинні ознайомитися з Правилами користування нею і підтвердити зобов’язання про їх виконання своїм підписом у читацькому формулярі (крім учнів 1-4 класів).

 

3. Порядок користування книжковим фондом

3.1. Навчальна, методична література видається користувачам на час навчання відповідно до програм з обов’язковою здачею наприкінці навчального року.

3.2. У разі необхідності термін використання документів може бути продовжений, якщо на видання немає попиту з боку інших користувачів, або скорочений, якщо видання користується попитом.

3.3. Періодичні видання видаються учням лише в читальному залі.

3.4. Кількість документів, які видаються в читальному залі, не обмежена.

3.5. Рідкісні, цінні, довідково-енциклопедичні видання видаються лише в читальному залі.

4. Права, обов’язки та відповідальність користувачів

Користувач має право:

4.1. Безкоштовно користуватися бібліотечно-інформаційними послугами.

4.2. Одержувати повну інформацію про склад фонду бібліотеки та порядок доступу до нього.

4.3. Отримувати у тимчасове користування необхідні документи  з фонду бібліотеки.

4.4. Отримувати бібліотечно-бібліографічні знання, навички та вміння самостійного користування бібліотекою (інформацією).

4.5. Брати участь у заходах, що їх проводить бібліотека.

4.6. Надавати практичну допомогу бібліотеці.

4.7. Подавати адміністрації школи зауваження, пропозиції щодо роботи бібліотеки.

Користувач зобов’язаний:

4.8. Дотримуватися Правил користування бібліотекою.

4.9. У разі запису до бібліотеки треба надати необхідні відомості про себе для заповнення читацького формуляра.

4.10. Дбайливо ставитись до документів, отриманих з фондів бібліотеки:не псувати, не робити позначок, підкреслень, не виривати й не загинати сторінки.

4.11. Повертати документи не пізніше встановленого терміну.

4.12. Не виносити з приміщення бібліотеки документи, які не зафіксовані в читацькому формулярі.

4.13. У разі вибуття зі школи повернути до бібліотеки документи, що за ним зафіксовано.

4.14. У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за визначенням бібліотекаря) документами, або внести кратне відшкодування вартості документа. Вартість відшкодування визначається бібліотекою залежно від цінності документа.

4.15. За втрату документів з бібліотечних фондів або їх пошкодження учнями відповідальність несуть батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти.

 

 

 

Міжнародне право про права дитини

інформація для батьків.docx (33751)