Педагогічна рада

 

    Традиційною колективною формою методичної роботи в школі вважається педагогічна рада. Та щоб  засідання педагогічної ради  справді стали  центром  творчого пошуку педагогів, колектив нашої школи   шукає  нові  підходи у  методичній  роботі. Нам вдається успішно включати елементи інтерактивних технологій при проведенні педагогічних рад. Цікавими новинками у цьому плані стали використання рольових ігор, круглих столів, тренінгів на засіданнях педрад. Автором методичних новинок в роботі колегіального органу є заступник директора школи з навчально-виховної роботи Борисенко М.Ф. З її ініціативи в практику роботи колективу введені такі нетрадиційні форми педрад як  педрада-презентація та  педрада-творчий звіт.

Методична рада

 
 

    Для керівництва і координування методичної роботи у школі створено методичну раду в складі:

Борисенко М.Ф. - голова методичної ради, заступник директора школи з навчально-виховної роботи.

Товпаш Г.Р. - член ради, голова МО класних керівників

Тесляк О.Г. - член ради, голова МО вчителів початкових класів

Хмурич О.В. - член ради, вчитель української мови і літератури, учитель-методист

Шадловська А.В. -член ради, директор школи, учитель-методист

    Засідання методичної ради відбуваються 1 раз у місяць.

   

Робота колективу над науково-методичною проблемою

  

Навчально-методична проблема, над якою працює колектив школи: "Формування конкурентноспроможної особистості засобами інноваційних технологій".

 

     ІНДИВІДУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ, НАД ЯКИМИ ПРАЦЮЮТЬ    ВЧИТЕЛІ СІЛЬЦІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ

 

 Прізвище, ініціали вчителя

Проблема, над якою працює

 

Шадловська А. В.

Розвиток творчих здібностей та самореалізація особистості на уроках світової літератури і в позаурочній роботі

Борисенко М.Ф.

Використання інтерактивних технологій як ефективний шлях виявлення та розвитку творчих здібностей учнів

Будзяк В.Ф.

Проблемне навчання на уроках фізики і математики

Джула Л.С.

Нестандартні уроки математики , особливості їх організації та проведення

Марфіян Л.Я.

Нетрадиційні та інноваційні форми навчання  на уроках географії

Бусько А.Д.

Впровадження комунікативного методу навчання англійській мові

Гула С.В.

Створення умов для розвитку і розкриття потенційних талантів кожного учня.

Гіна Г.М.

Використання прийомів інтерактивного навчання на уроках німецької мови

Хмурич О.В.

Розвиток творчих здібностей на уроках української мови і літератури.

Бензак В.Я.

Пошук методів і прийомів для ефективного формування в учнів зацікавленого відношення до фізкультури і спорту.

Кошитар М.М.

Активізація пізнавальної діяльності на уроках  хімії та біології.

Стирчак К.І.

Розвиток творчих нахилів і здібностей учнів на уроках і в позакласній роботі

Товпаш Г.Р.

Використання інтерактивних технологій як ефективний шлях виявлення та розвитку творчих здібностей учнів

 

 

Тесляк О.Г.

Розвиток життєвих навичок учнів, спрямованих на заохочення вести здоровий спосіб життя

Тиха Н.І.

 

Лупєнскіх І.О.

Вивчення та коригування розвитку учня в усіх сферах його діяльності.

Липка  Т.В.

Використання музичного мистецтва для формування і розвитку в учнів естетичних смаків , творчих здібностей

Коник У.З.

Навчальна гра як засіб навчання іноземній мові.

 

 

 

Вивчення передового педагогічного досвіду 

 

    Вчителі школи постійно працюють над професійним самовдосконаленням, вивчаючи передовий педагогічний досвід через різноманітні форми роботи: курсову перепідготовку, самоосвітні проекти, участь у семінарах-практикумах та теоретичних семінарах. У районну картотеку перспективного педагогічного досвіду занесений досвід учителя української мови і літератури, учителя-методиста Хмурич О.В.,  директора школи, вчителя зарубіжної літератури  Шадловської А.В., вчителя історії, учителя-методиста  Борисенко М.Ф.,  вчителя математики Джули Л.С.